Cele mai dificile materii BAC din ultimii 20 de ani. Mai mult de jumătate dintre studenți au picat examenul (2023)

va avea loc o sesiuneBACvara asta extrem de solicitanta pentru absolventii de liceu? Conform rezultatelor simulării, studenții sunt mai bine pregătiți anul acesta comparativ cu anii precedenți.

Vor susține probe la limba și literatura română, la proba de profil obligatorie (istorie sau matematică) și, în funcție de profil și specializare, vor putea alege una dintre următoarele discipline: geografie, logică și argumentare, psihologie, economie. , sociologie, filozofie, fizică, chimie, biologie sau informatică.

Care a fost cel mai greu BAC din ultimii 20 de ani?

Conform procentului de aprobare pe care l-a anunțatministrul Educatieiîn fiecare an, 2012 a fost cel mai dificil an pentru absolvenții de liceu. Din numărul total, doar 44,3% au promovat examenul, care este cel mai mic procent înregistrat în ultimele două decenii.

Procente de promovare pe an:

 • BAC 2022: 73,3% (cel mai mare de acest gen din ultimii 12 ani)
 • BAC 2021: 69,8%
 • BAC 2020: 62,9%
 • BAC 2019: 67,2%
 • BAC 2018: 67,7%
 • BAC 2017: 72,9%
 • BAC 2016: 68,1%
 • BAC 2015: 66,41%
 • BAC 2014: 60,65%
 • BAC 2013: 56,4%
 • BAC 2012: 44,3%
 • BAC 2011: 45,72% *Acesta este anul în care au fost introduse camerele video în sălile de examen
 • BAC 2010: 69,30%
 • BAC 2009: 81,47%
 • BAC 2008: 78,26%
 • BAC 2007: 82,08%
 • BAC 2006: 80,48%
 • BAC 2005: 84,66%
 • BAC 2004: 84,61%

Care subiect a fost cel mai greu?

În 2012, când s-a susținut „cel mai dificil examen de BAC”, proba scrisă dinLimba si literatura romanaa constat din trei subiecte largi, fiecare având 30 de puncte. La prima temă, absolvenții au fost nevoiți să răspundă la câteva întrebări bazate pe fragmentul „Craii de Curtea-Veche”, de Matei I. Caragiale. A doua disciplină le cere elevilor să scrie un text argumentativ, pe baza afirmației lui Luciano Blaga.

(Video) Jurnalul Săptămânii, ediția din 20.05.2023

Cine este Dan Ursa, semifinalistul Survivor România 2023. Povestea de viață a concurentului care luptă pentru marele premiu

(Video) Vegan Since 1951! 32 Years Raw! A Natural Man of Many Skills; Mark Huberman

Se amână eliberarea cărților de identitate electronice. Opțiuni pentru românii care nu doresc rapoarte CIP

A treia temă a fost și mai complicată pentru elevi: „Scrieți un eseu de două-trei pagini (600-900 de cuvinte) în care prezentați tema și viziunea asupra lumii a textului poetic studiat al lui Mihai Eminescu.” Iată-le:

SUBIECTUL I (30 puncte)

Citeste urmatorul text:

Într-o zi, mergând acolo cu Pantazius, pe la amiază, am întâlnit o tânără, o nouă străină [...]. La intrarea noastră, ea și-a ridicat capul, roșu până la albul ochilor. Atunci l-am văzut pe Pantazius, palid ca mort, punându-și mâna pe inimă: „Doamne, îl auzi șoptind, ce seamănă cu el!”

Așa am cunoscut-o pe „dudova” Ilinca Arnoteana. Știam că mai este o fată, cea mai mică, care a fost luată din leagăn pentru a fi crescută de sora primarului din Piatra-Neamț, văduvă fără copii. Șaisprezece ani petrecuți Ilincai mângâiată în liniștea acelui ținut romantic cu stele misterioase... Soarele blând al Moldovei i-a scutit de strălucirea decolorată a părului și de albul sidefat al pielii, ambele fiind aproape nefirești [...] . Părinții nu puteau fi mai mândri de dansul [...]; Ilinca a fost întotdeauna prima premiată și era pe cale să treacă două clase într-un an [...].

Am fost de acord să o ajut să revizuiască niște „subiecte” în care se simțea mai slabă. Între timp, vorbind și unul cu altul, am rămas uimit de cât de lucid era, cât de lucid și de lucid era. După ce i-a spus odată cât de rar este să găsești pe cineva care învață să danseze doar de plăcere, ea și-a dat seama că învață de plăcere, dar de necesitate, pentru a avea un loc de muncă. Cum să nu fie bogată? se ştia doar că era singura moştenitoare a mătuşii [...]. Da, dar bogăția, pe lângă faptul că este pierdută, nu împiedică angajarea; exact invers. — Cu numele ei? - De ce nu? munca nu este o rușine; munca înnobilează. Exact, cu numele ei [...] ar fi mai apreciată și respectată; respectat: lucrul la care îi pasă mai mult decât orice altceva. Numele lui, știa bine ce îi datora și ce îi datora: prestigiul lui, încă viu, i s-a dezvăluit înainte ca ea să-l cunoască. […] Da, marele nume de guvernator, cărturar și fondator, l-ar purta cu demnitate; s-a făcut destul pentru a-l denigra de surorile lui.

(Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea-Veche)

(Video) 100.000 de angajați din învățământ au semnat pentru oprirea lucrului la clase începand de Luni

Scrieți un răspuns la fiecare dintre următoarele solicitări text pe foaia de test:

 1. Enumerați fiecare sinonim pentru sensul cuvântului din text:bine eueuimit.2 boda
 2. Explicați rolul cratimei în succesiune:pentru a o ajuta.2 boda
 3. Alcătuiește o propoziție folosind o frază/expresie care conține un substantivinima.2 boda
 4. Indicați tipul de perspectivă narativă în textul citat.4 boda
 5. Copiați din text două cuvinte care aparțin câmpului semanticFamilie.4 boda
 6. Numiți două motive literare care sunt recunoscute în textul dat.4 boda
 7. Prezintă valoarea expresivă a verbului la imperfect din text.4 boda
 8. Folosind două exemple din text, ilustrează două caracteristici ale tipului epic.4 boda
 9. Comentați, în șase până la zece rânduri (60-100 de cuvinte), următoarea secvență a textului oferit:

Așa am cunoscut-o pe „dudova” Ilinca Arnoteana. Știam că mai este o fată, cea mai mică, care a fost luată din leagăn pentru a fi crescută de sora primarului din Piatra-Neamț, văduvă fără copii. Șaisprezece ani petrecuți Ilincai mângâiată în liniștea acelui ținut romantic cu stele misterioase... Soarele blând al Moldovei i-a scutit de strălucirea decolorată a părului și de albul sidefat al pielii, ambele fiind aproape nefirești [...] . Părinții nu puteau fi mai mândri de dansul [...]; Ilinca a fost întotdeauna prima premiată și era pe cale să treacă două clase într-un an [...].4 boda

TEMA II (30 bodova)

Scrieți un text argumentativ de 15 până la 30 de rânduri (150 până la 300 de cuvinte) despre calitățile umane, pe baza ideilor sugerate de afirmația lui Luciano Blaga:

Nu este suficient să ai calități mari; trebuie să știi să le folosești cu înțelepciune.

În pregătirea unui text argumentativ, aveți nevoie de:

- să respecte structura discursului argumentativ: să formuleze idei în scris folosind mijloace de limbaj adecvate pentru a exprima evaluarea;8 puncte

- posedă conţinutul adecvat de argumentare pe o anumită temă: formulează o ipoteză/opinie proprie asupra subiectului în discuţie, enunţă şi dezvoltă două argumente adecvate ipotezei, formulează o concluzie relevantă;16 puncte

- Respectați normele limbajului literar (registru stilistic adecvat, norme de exprimare, ortografie și punctuație) și limitările de spațiu indicate.6 puncte

(Video) Stories of Hope & Recovery - Juliana, Sarah & Adam

UTILIZARE!Forme de tipSunt de acord/nu sunt de acord cu afirmația:... / Autorul are dreptate când spune că... / Afirmația autorului este corectă...,fara parerea ta nu este considerata o ipoteza.

SUBIECTUL III (30 puncte)

Scrieți un eseu de două pagini (600-900 de cuvinte) în care veți prezentatema și viziunea asupra lumiiAtext poeticstudiat, aparținând luiMihai Eminescu.

Când vă pregătiți eseul, veți lua în considerare următoarele puncte:

- evidenţiază două caracteristici care permit plasarea textului poetic studiat într-un curent cultural/literar, într-o epocă sau într-o direcţie tematică;

- Prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema și viziunea asupra lumii pe baza textului studiat;

– Ilustrarea a patru elemente de compoziție și limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema și viziunea asupra lumii (de exemplu: imagini poetice, titlu, incipit, relații opuse și simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri/tropi semantici, elemente de prozodie). , etc.);

- să reprezinte o opinie asupra modului în care tema și viziunea asupra lumii sunt reflectate în textul poetic studiat;

La matematică, elevii au muncit din greu!

La procesul din 2012Matematică, respondenții s-au luptat cu rezolvarea unor exerciții complexe. Niciuna dintre opțiuni nu a fost mai ușoară decât cealaltă, iar acest lucru s-a reflectat în ratele de trecere.

(Video) The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy

Iată varianta disciplinei la matematică, BAC 2012:

Cele mai dificile materii BAC din ultimii 20 de ani. Mai mult de jumătate dintre studenți au picat examenul (4)

Videos

1. ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011
(TZMOfficialChannel)
2. TOP 5 Cazuri Preferate de OZN-uri
(Cristina Gomez)
3. The Choice is Ours (2016) Official Full Version
(The Venus Project)
4. University of Pittsburgh Patient & Family Program on POTS
(Dysautonomia International)
5. CS50 2015 - Week 9, continued
(CS50)
6. Global Asset Allocation with Quant Legend MEB FABER: Investing with a Globally Diversified Portfolio
(Picture Perfect Portfolios )

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 06/05/2023

Views: 6034

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.