SUBIECTE BACALAUREAT ÎN ROMÂNĂ 2022: TESTE DE PREGĂTIRE ȘI BAREM ANII PRECEDĂTORI - Ziarul Unirea (2023)

ANGAJARE în STAT 2023: posturi vacante în instituții din Alba, începând cu data de 26 martie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba publică oferte de locuri de muncă pe 26 martie și apoi organizează concursuri. Pentru ocuparea posturilor, candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții în materie de studii sau vechime sau alte cerințe.

Spitalul Municipal Aiud, jud. Alba, organizează un proces de selecție pentru ocuparea permanentă a postului vacant de specialist superior, contractual, confirmat în zona infectologie, în cadrul Departamentului de Boli Infecțioase.

SUBIECTE BACALAUREAT ÎN ROMÂNĂ 2022: TESTE DE PREGĂTIRE ȘI BAREM ANII PRECEDĂTORI - Ziarul Unirea (2)

Concursul se va organiza după următorul program
3 aprilie 2023: Termenul limită de depunere a dosarelor;

Pentru înscrierea în procesul de selecție, persoanele interesate trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

a) Formular de înscriere la concurs conform modelului din Anexa nr. 2;
b) Copie după cartea de identitate sau orice alt document care face dovada identității în condițiile legii în perioada de valabilitate;
c) Copie după certificatul de căsătorie sau alt document prin care s-a făcut schimbarea numelui, după caz;
d) Copii de pe documentele care fac dovada nivelului de studii și alte documente care fac dovada absolvirii specializărilor, precum și copii de pe documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor speciale ale funcției solicitate de autoritate sau instituție;
e) copie după carnetul de muncă, adeverința eliberată de angajator pentru perioada de muncă, din care să rezulte vechimea și specialitatea de studii necesare pentru ocuparea postului;
f) extras de cazier judiciar sau extras de cazier judiciar;
g) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie al candidatului sau de catre serviciile de sanatate autorizate cu cel putin 6 luni inaintea concursului;
h) certificatul de integritate a conduitei care să ateste că nu au fost săvârșite infracțiuni în condițiile art. 1 alin. (2) din Legea nesăvârșirii minorilor, precum și să completeze Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemul Judiciar Național de Date Genetice, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pe posturi din sistemul educațional, de sănătate sau de protecție socială, precum și pentru toate acele entități publice sau private ale căror activități presupun contact direct cu copiii, vârstnicii, persoanele. cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile, sau care implică examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum vitae, model european comun.

Datele enumerate mai sus sunt valori orientative. Datele detaliate sunt în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relațiile suplimentare detaliate cu funcțiile organismului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Spitalul Municipal Aiud, Aiud, Spitalul Str. 2, Judetul Alba, Tel. 0258/861.816, extensia 192, email:[E-mail protejat], Email: spi[E-mail protejat]

Direcţia de Sănătate Publică Albaorganizeaza concurs pentru ocuparea permanenta a posturilor vacante de executare a contractului, medic de familie medicina generala 1/2 standard.

Pentru înscrierea în procesul de selecție, candidatul depune la Direcția de Sănătate Alba un dosar care conține următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs conform modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a carierei salariaților angajați în gospodăria de sector care sunt plătiți din fonduri publice; (HG nr. 1.336/2022);

b) copia diplomei de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, stomatologi, farmaciști sau certificatul de calificare profesională pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) Copie după certificatul de afiliere la organizația profesională cu viza din anul în curs;

d) dovada/document care dovedește că una dintre condițiile prevăzute la Art. 455 alin.(1)e) sau f), Art. 541 alin.(1)d) sau e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e ) din Legea nr. 95/2006 privind reforma sistemului de sănătate, republicată cu modificările și completările ulterioare, sau cele rezultate din articolul 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar românesc;

e) documente justificative pentru calculul numărului de puncte conform anexei nr.3 la cerere;

f) extras de cazier judiciar sau extras de cazier judiciar;

g) certificatul de integritate de conduită, care să ateste că nu au fost săvârșite infracțiuni în condițiile art. 1, secțiunea (2) din Legea nesăvârșirii minorilor, precum și să completeze Legea nr. Sistemul Judiciar de Date Genetice, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pe posturi din sistemul educațional, sanitar sau de protecție socială, precum și pentru toate acele entități publice sau private ale căror activități presupun contact direct cu copiii, vârstnicii, persoanele cu dizabilități. sau alte categorii de persoane vulnerabile, sau care implică examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie al candidatului sau de serviciile de sanatate autorizate cu cel mult 6 luni inaintea concursului;

i) Copie după cartea de identitate sau alt document care face dovada identității în condițiile legii în perioada de valabilitate;

j) Copie după certificatul de căsătorie sau alt document prin care s-a făcut schimbarea numelui, după caz;

k) Curriculum vitae, model european comun.

Concursul se desfășoară după următorul program:
4 aprilie 2023, ora 15.00: Termenul limită de depunere a dosarelor;
24 aprilie 2023, ora 10:00: examen;
26 aprilie 2023: examen practic.

Datele enumerate mai sus sunt valori orientative. Datele detaliate sunt în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relațiile suplimentare detaliate cu funcțiile organismului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Directia de Sanatate Publica Alba, Alba lulia, vol.Revoletii Nr.23, telefon 0258.835.244.

Gimnaziul „Timoteiu Ovidiu Tarnu”, Stremț, Kreis Alba,organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea permanenta a functiei de executie contract, oferte de munca, sofer.

Condițiile specifice necesare pentru a participa la concurs și pentru a ocupa postul contractual pot fi găsite mai jos:

Învățământ secundar;
Vechime: minim 6 luni in transport persoane;
Residente en el área de Teiuș-Stremț.

Concursul se va organiza după următorul program
4 aprilie 2023, ora 16:00: Termenul limită de depunere a dosarelor;
12 aprilie 2023, ora 10:00: examen;
18 aprilie 2023, ora 10:00: examen practic;
20 aprilie 2023 10:00: Interviu simulat.

Datele enumerate mai sus sunt valori orientative. Datele detaliate sunt în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relațiile suplimentare detaliate cu funcțiile organismului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Gimnasio "Timoteiu Ovidiu Tarnu", Stremț, Str. Hauptnr. 97, Kreis Alba, Teléfono: 0258/848.123, Fax: 0258.848.123.

Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinului Apelor Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba,organizează concurs de recrutare pentru angajarea postului contractual, execuție, posturi vacante de hidrometru/stație hidrologică Alba Iulia (stații hidrometrice: Oasa-Frumoasa, Curpat, Oasa-Fetița) pe perioadă nedeterminată.

Conditiile specifice necesare pentru a te prezenta la concurs pentru postul corespunzator functiei de executie contractuala, precum si calendarul concursului, sunt:

învățământ secundar
Disponibilitate pentru lucru pe teren.

Concursul se desfășoară după următorul program:
04.06.2023, ora 15.00 – termen limită de depunere a documentelor de participare la concurs la secretariatul SGA Alba;
– 10.04.2023, ora 15.00 – Selectarea actelor concursului;
– 11.04.2023, ora 15:00 – termen limită pentru afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs;
- 12.04.2023, ora 15:00 - termen limită de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul actelor de selecție la concurs;
– 13.04.2023, ora 15.00 – termenul limită pentru afișarea rezultatelor aferente contestației actelor de selecție a concursului;
– 20.04.2023, ora 09:00 – recenzie;
– 21 aprilie 2023, ora 15.00 – termen limită pentru afișarea rezultatelor examenului scris;
– 24 aprilie 2023, ora 15.00 – perioada de opunere la rezultatul examenului scris;
– 25 aprilie 2023, ora 15:00 – termen limită pentru publicarea rezultatelor contestației împotriva rezultatelor examenului scris;
- 26.04.2023, ora 09:00 - Insotirea interviului;
– 26.04.2023, ora 15:00 – termen limită pentru vizualizarea rezultatelor interviului;
- 27.04.2023, ora 9:00 - perioada de obiecții asupra rezultatului interviului;
– 27.04.2023, ora 15:00 – Perioada publicării rezultatelor pentru contestarea rezultatelor interviului;
– 28.04.2023 13:00 – termen limită pentru vizualizarea rezultatelor finale.

Datele enumerate mai sus sunt valori orientative. Datele detaliate sunt în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relațiile suplimentare detaliate cu funcțiile organismului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Mureș, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Alba Iulia, str. Lalea 7A, jud. Alba, Telefon: 0258/835.578, 0258/833.356.

Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, jud. Alba,organizează concurs pentru ocuparea permanentă a postului contractual, implementare, personal, nivel de expert III în cadrul evaluării solicitantului.

Cerințele speciale pentru ocuparea postului sunt:
a) condițiile de studii stabilite prin reglementările statului organizator: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în psihologie sau studii superioare cu diplomă de licență, ciclul I (în sistemul Bologna) în domeniul psihologiei;

b) Condiții necesare: certificat de practică profesională în domeniul „psihologie în domeniul securității naționale”, nivel de specialitate (dreptul de practică profesională nu poate fi suspendat în condițiile art. 18 din Legea 213/2004) sau dovada înscrierea la Colegiul Psihologilor din România în cererea de obținere a unui certificat de liberă practică în specialitatea „Psihologie în domeniul securității naționale”.

c) nivelul de acces la informații clasificate și acordul scris al candidatului la revizuire pentru a obține nivelul de acces la informații clasificate sau certificat de securitate, dacă este declarat „aprobat” - nivel de acces = SERVICIU SECRET;

d) Afilierea de specialist necesară pentru ocuparea postului: 6 luni afiliere de specialist;

e) Cunoașterea limbilor străine: nu este obligatorie.

Termen limităPână când se pot depune documentele de licitație:06.04.2023 , ora 16.00.

Datele enumerate mai sus sunt valori orientative. Datele detaliate sunt în documentul atașat. Pentru confirmarea acestora, relațiile suplimentare detaliate cu funcțiile organismului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție în zilele lucrătoare pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, Bd. Revoletii Nr. 25, Municipiul Alba, Telefon: 0258/834.009, Ext. 0226.

Unitatea militară 01760 Sebeş. judetul alba, organizeaza proces de selectie pentru numirea pe perioada nedeterminata, functia contractuala, executia, posturile vacante, marele ofiter specialist IA in modulul S-1 Personal/Mare Stat Major.

Cerințele speciale pentru ocuparea postului sunt:
a) studii universitare de licență cu bacalaureat în domeniul resurselor umane sau studii universitare de licență cu bacalaureat la orice materie, finalizate cu diplomă de master în resurse umane sau cel puțin o diplomă superioară în resurse umane;

b) vechime: minim 6 ani si 6 luni;

c) Vechime în Resurse Umane, minim 4 ani;

d) Nivelul de acces al funcției la informații clasificate este secret; în acest sens, este necesar acordul scris al solicitantului pentru efectuarea verificărilor în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau certificat de securitate, dacă acestea sunt declarate „aprobate”;

e) cunoștințe de funcționare pe calculator: utilizarea tehnologiei informatice, a sistemului de operare WINDOWS, a aplicației MICROSOFT OFFICE în stare foarte bună;

f) rapiditate în executarea sarcinilor, sociabilitate, spirit de echipă, punctualitate, meticulozitate, coerență și fluență în comunicarea orală și scrisă, spirit de observație, nivel ridicat de atenție distribuită, logică, inițiativă, simț al răspunderii, rezistență la lucrul în condiții stresante. conditii, capacitate mare de concentrare, coordonare, analiza si sinteza;

g) disponibilitate constantă pentru îndeplinirea sarcinilor funcționale pe teritoriul național în conformitate cu activitățile planificate și sarcinile primite;

h) riscuri asociate: efort intelectual ridicat, radiații electromagnetice și cele cauzate de stres psihic;

i) Menține confidențialitatea datelor și informațiilor militare.

Perioada în care se pot depune dosarele este 27.03.2023 - 07.04.2023, în intervalul orar 08:00 - 16:00. Dosarele de concurs se trimit la sediul U.M. 01760, str. Călărași, Nr.76, Sebeș, jud. Alba, persoană de contact, Secretarul Comisiei Concurenței, tel.: 0258.731616, int. 108

Fii la curent cu cele mai recente articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și urmărițiSTIRI GOOGLE

Ultima știre publicată în Ziarul Unirea

  • BACALAUREAT 2023: SUBIECTE si BARERE modele din anii anteriori
  • Mihaela Popa (CS Unirea Alba Iulia), prima dată campioană națională la mers, 35 km, în Slovacia!
  • Cauzele prăbușirii aviatice de la Vurpăr. Raportul final AIAS: pilotul a evaluat greșit condițiile meteorologice
  • ANGAJARE în STAT 2023: posturi vacante în instituții din Alba, începând cu data de 26 martie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
  • FOTOVIDEO| Așa arată Palatul Princiar din Alba Iulia cu puțin timp înainte de încheierea lucrărilor de restaurare. Viitorul muzeu, la momentul retuşurilor
  • Liga 4: Brânza (Viitorul Sântimbru) derrotó a su ex equipo CS Zlatna y Viitorul Vama Seacă - los primeros puntos de la vuelta
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 07/04/2023

Views: 5350

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.